RSS
A A A K

Witamy na stronie ...

Witamy...

Aktualności

Apel do mieszkańców dzielnic: Lenartowice, Blachownia, Cisowa, Kuźniczka, Piasty, Żabieniec, Pogorzelec, Kędzierzyn o pilne zgłaszanie utrzymywania drobiu

25.02.2020

APEL
do posiadaczy drobiu przyzagrodowego
utrzymywanego w następujących dzielnicach miasta Kędzierzyn-Koźle:

  • LENARTOWICE
  • BLACHOWNIA
  • CISOWA
  • KUŻNICZKA
  • PIASTY
  • ŻABIENIEC
  • POGORZELEC
  • KĘDZIERZYN
    (włączając w to osoby utrzymujące drób na terenie ogródków działkowych)

O PILNE ZGŁASZANIE MIEJSC, W KTÓRYCH JEST UTRZYMYWANY DRÓB, NA DRUKU DOŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO KOMUNIKATU.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu o stwierdzeniu wysoce zjadliwej grypy ptaków na ternie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

24.02.2020

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLE
o wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w miejscowości Kędzierzyn-Koźle

W dniu 21.02.2020r. na fermie kaczek utrzymujących ok. 7000 szt. brojlerów kaczych stwierdzono wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

Ognisko grypy ptaków wraz z gospodarstwem kontaktowym zostało zlikwidowane dnia 22.02.2020r. Zwłoki drobiu wraz z innym materiałem zakaźnym zostały przekazane do zakładu utylizacyjnego. W gospodarstwach przeprowadzono również dezynfekcję wstępną.

Komunikat o wyznaczeniu obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

07.02.2020

KOMUNIKAT

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu informuje o wyznaczeniu obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie miejscowości: Dziergowice, Solarnia, Kotlarnia, Goszyce w gminie Bierawa.

Wyznaczenie tego obszaru spowodowane jest stwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w miejscowości Ruda Kozielska w powiecie raciborskim. Obszar zagrożony o promieniu 10 km od ogniska, wyznaczany z związku ze stwierdzeniem choroby nachodzi na teren powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, wyżej wymienionych miejscowości powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Na obszarze tym będą obowiązywały restrykcje wskazane w rozporządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, w szczególności zakaz przemieszczania drobiu i jaj bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu. Pełna treść rozporządzenia ....

Jednocześnie informuję, że na terenie całego kraju obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 722), w którym opisane są obowiązki hodowców drobiu mające na celu ograniczenie ryzyka wprowadzenia wirusa do gospodarstwa. Rozporządzenie to będzie obowiązywać do czasu jego uchylenia.

OSTRZEŻENIE DLA HODOWCÓW DROBIU

15.01.2020

OSTRZEŻENIE DLA HODOWCÓW DROBIU
O ZAGROŻENIU WYSTĄPIENIA GRYPY PTAKÓW

Wykrycie przez służby weterynaryjne ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków
w województwach: lubelskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim świadczy o zakażeniu populacji ptaków dzikich wirusem grypy H5N8.
Dzikie ptactwo może obecnie stanowić źródło zakażenia dla drobiu utrzymywanego na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w związku z aktualnie trwającymi przelotami tych zwierząt na zimowiska.

Wyznaczenia 2020 rok

14.12.2019

Ogłoszenie o naborze na umowę zlecenie - dla lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do czynności urzędowych.

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 20 grudnia 2019 roku.

27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy

02.12.2019

27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że zgodnie z zarządzenie nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. W zamian dzień 14 grudnia 2019 r. (sobota) będzie dniem pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. W dniu 14 grudnia 2019 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii pracuje w godzinach od 7:30 do 15:30.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu poszukuje

30.10.2019

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu poszukuje chętnych lekarzy weterynarii do wykonywania czynności zleconych w zakresie przeprowadzania kontroli bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2018r. poz. 290 ze zm.).

PRODUKT POLSKI

01.10.2019

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów dotyczącym łatwiejszej identyfikacji produktów wytworzonych z polskich surowców zostały wprowadzone przepisy ustalające jednolite kryteria używania na żywności oznaczenia „Produkt Polski”. Wybierając żywność z oznaczeniem „Produkt polski”, konsument ma pewność, że została ona wytworzona w kraju i z rodzimych surowców.

Więcej informacji https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/

PRODUKT POLSKI - Plakat


Opublikował: Ireneusz Major
Publikacja dnia: 04.04.2014
Podpisał: Ireneusz Major
Dokument z dnia: 04.04.2014
Dokument oglądany razy: 55 520