RSS
A A A K

OSTRZEŻENIE DLA HODOWCÓW DROBIU

15.01.2020

OSTRZEŻENIE DLA HODOWCÓW DROBIU
O ZAGROŻENIU WYSTĄPIENIA GRYPY PTAKÓW

Wykrycie przez służby weterynaryjne ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków
w województwach: lubelskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim świadczy o zakażeniu populacji ptaków dzikich wirusem grypy H5N8.
Dzikie ptactwo może obecnie stanowić źródło zakażenia dla drobiu utrzymywanego na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w związku z aktualnie trwającymi przelotami tych zwierząt na zimowiska.

Objawy u drobiu pozwalające nasunąć podejrzenie choroby to:

 • spadek pobierania paszy i wody
 • spadek nieśności
 • nastroszenie piór
 • niechęć do ruchu
 • zapalenie spojówek
 • obrzęk zatok
 • duszność
 • wysoka śmiertelność
 • niekiedy objawy nerwowe (drżenia głowy, paraliż skrzydeł, przewracanie się na grzbiet sinica nieopierzonych części głowy (grzebień, dzwonki), wylewy krwawe na skokach.

W razie zaobserwowania wyżej wymienionych objawów należy zgłosić lekarzowi weterynarii.
W związku z zagrożeniem Powiatowy Lekarz Weterynarii wzywa do wzmożenia czujności oraz ścisłego przestrzegania zasad minimalizujących ryzyko wprowadzenia wirusa do kurników, w szczególności:

 • zabezpieczenie drobiu oraz paszy i źródeł wody do pojenia drobiu przed kontaktem z dzikim ptactwem,
 • pojenie i karmienie drobiu tylko w zamknięciu,
 • stosowanie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do kurników,
 • stosowanie odzieży ochronnej przy wykonywaniu prac w kurniku,
 • stosowanie zasad higieny, regularne oczyszczanie i odkażanie sprzętu wykorzystywanego do obsługi drobiu,
 • dokonywanie przeglądu pod kątem śmiertelności, poziomu pobierania paszy oraz nieśności.
Opublikował: Ireneusz Major
Publikacja dnia: 15.01.2020

Dokument oglądany razy: 193
« inne aktualności